Watertoren te Katwijk aan Zee

Ik ben werkzaam bij het Dunea, hier wordt drinkwater gemaakt van water wat in de duinen wordt ingebracht.

Van bron tot Kraan.

Als bron voor de productie van ons drinkwater wordt duinwater gebruikt. Hiervoor wordt rivierwater vanuit de Afgedamde Maas bij Brakel naar het pompstation Bergambacht getransporteerd. Het gebruik van water uit de Afgedamde Maas voor infiltratie begint in 1976. De transportleiding voor water uit de Lek bij Bergambacht werd, in verband met de toenemende vervuiling van de Rijn, verlengd naar de Afgedamde Maas bij het Gelderse Brakel.
Dankzij de geringe stroming in de Afgedamde Maas verblijft het water hier gemiddeld twee maanden. Aanwezige slibdeeltjes zakken naar beneden, waardoor het rivierwater op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Dit proces wordt versterkt doordat wij een hoeveelheid ijzersulfaat toevoegen. Hierdoor wordt met name het fosfaatgehalte sterk teruggebracht. Via een transportleiding wordt het water vanuit Brakel naar het pompstation Bergambacht vervoerd. Hier vindt een volgende zuivering plaats met behulp van zandfilters. Vervolgens wordt dit water via twee transportleidingen naar de duinen tussen Monster en katwijk gepompt.

De duinpassage.

infiltratieplassen

In het duingebied aangekomen, vertakken de transportleidingen zich in de richting van de infiltratieplassen. Het water wordt in de plassen gepompt. Langzaam zakt het water de duinbodem in en vermengt zich met het neerslagwater. Na een gemiddeld verblijf van twee maanden wordt een groot deel van het water weer opgepompt.
Ongewenste bacteri?n en virussen zijn nu onschadelijk geworden. Ook vindt door de bodempassage een verdere kwaliteitsverbetering van het water plaats. Tevens zorgt de passage voor een vrijwel constante watertemperatuur. Het overige water zakt langzaam dieper de duinbodem in en vormt zo een grote zoetwatervoorraad.

Diepinfiltratie.

Infiltratie via plassen (oppervlakte-infiltratie) is niet de enige mogelijkheid om water in de bodem van het duin te brengen. Sinds 1990 past Duinwaterbedrijf Zuid-Holland met succes diepinfiltratie toe: een methode om voorgezuiverd rivierwater direct tientallen meters diep in de duinbodem te brengen. Waar diepinfiltratie wordt toegepast, zijn infiltratieplassen overbodig.

Op de drie productielocaties Scheveningen, Katwijk en Monster maakt ons bedrijf van het teruggewonnen duinwater drinkwater.

Actieve kool.

Actieve kool verbetert de smaak van het water en verwijdert de laatste sporen van schadelijke stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen. In een latere zuivering wordt deze poederkool weer uit het water verwijderd. Op de productielocatie Monster wordt gebruik gemaakt van actieve koolfilters in plaats van poederkool.

De ontharding.

In Scheveningen , Katwijk en Monster wordt een deel van het duinwater door een installatie voor ontharding geleid. De hardheid van het water wordt daardoor teruggebracht van circa 13,4 Dh (Duitse hardheid) tot gemiddeld 8,5 Dh. Onthard water heeft diverse voordelen. Hoe zachter het water, des te minder zeep en wasmiddelen nodig zijn. Zachter water zet ook minder kalk af in huishoudelijke apparaten, waardoor deze minder onderhoud en energie nodig hebben. Ook dat levert een besparing op. Zowel de volksgezondheid als het milieu zijn gebaat bij waterontharding omdat zachter water een lager lood- en koperoplossend vermogen heeft. Hierdoor komen minder van deze stoffen in het drinkwater en afvalwater terecht.

De snel- en langzaamfilters.

Cascade beluchting

Na de ontharding wordt water via watervallen (cascades) naar snelfilters gepompt. Zuurstof uit de lucht bindt zich aan de in het water aanwezig ijzer- en mangaandeeltjes (oxidatie). Deze oxiden en de eerder gedoseerde poederkool blijven achter op de zandfilters. Als laatste stap in het zuiveringsproces filtreert het water langzaam door overdekte zandfilters. Door de biologische werking van de zandfilters wordt het water volledig bacteriologisch betrouwbaar gemaakt. Na deze laatste zuivering is het duinwater, drinkwater geworden en gereed voor consumptie.

Het drinkwater wordt opgeslagen in reinwaterreservoirs, zodat wij (24 uur per dag) voldoende goed en betrouwbaar drinkwater kunnen leveren.

? DUNEA